NaviTerier - navigační systém v budovách pro zrakově postižené

Čestina / English

O projektu

Mobilita a prostorová orientace jsou základními předpoklady samostatného života zrakově postižených osob. Projekt NaviTerier se zabývá návrhem a implementací systému pro navigaci zrakově postižených osob v budovách pomocí mobilního telefonu. Tento systém nevyžaduje žádné specializované technické zařízení. Spoléhá se na mobilní telefony s hlasovým výstupem, které zrakově postižení běžně používají.

Navigační systém v principu funguje tak, že pečlivě připravený popis budovy je postupně (po jednotlivých částech) zrakově postiženému zprostředkováván pomocí běžného hlasového rozhraní mobilního telefonu. Problematika návrhu uživatelského rozhraní pro lidi se speciálními potřebami si žádá intenzivní mezioborovou spolupráci. Analýza uživatelských požadavků zahrnujících terminologii, klíčové orientační znaky, dynamiku a úroveň detailu popisu vnějšího prostředí systémem je prováděna na základě četných uživatelských testů. Významným zdrojem informací o kognitivních strategiích uplatňovaných zrakově postiženými v prostorové orientaci jsou také poznatky z oborů kognitivní a environmentální psychologie.

Tento projekt probíhá v rámci dlouholeté spolupráce mezi ČVUT v Praze a Sun Microsystems. Jelikož problematika přístupnosti je v obou institucích dlouhodobým předmětem zájmu, existuje zde mnoho projektů a aktivit podporovaných z nejrůznějších zdrojů. Nejnovějším zdrojem, který podporuje i systém NaviTerier je mezinárodní výzkumný projekt AEGIS, na kterém se obě instituce podílejí. Hlavními řešiteli projektu NaviTerier jsou Zdeněk Míkovec (ČVUT Praha), Jakub Franc (Sun Microsystems) a Jan Vystrčil (ČVUT Praha).

Ukázka fungování systému NaviTerier. Uživatel se pohybuje po chodbě, kde se mimo jiné nachází schodiště a dveře otevírané na kartu. S použitím mobilního telefonu, na kterém běží NaviTerier, se uživatel po jednotlivých segmentech naviguje k cíli na konci chodby.

Ke stažení

Související projekty

Studentské práce

Vývoj a výzkum systému NaviTerier probíhá v širším kontextu studentských bakalářských a diplomových prací.

Kontakty

Zdeněk Míkovec, xmikovec (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
Jan Vystrčil, vystrjan (zavináč) fel (tečka) cvut (tečka) cz
[CNW:Counter]